Produktionsdyr

Behandling af kvæg

Kvæg

Vi dækker alle de behov for assistance, der kan opstå i en kvægbesætning. Vi er en forholdsvis lille praksis, og derfor får du altid besøg af et kendt ansigt, der kender din besætning.

Behandling af får og geder

Får/Geder

Har du små drøvtyggere som hobby eller som levevej, så har vi kompetencer inden for området. Vi tilbyder både rådgivningsaftaler samt enkeltdyrsbehandlinger.

Behandling af mink

Mink

På Nørager Dyrehospital har vi også kompetence indenfor mink.

Leveret af