Produktionsdyr

Kvæg

Vi dækker alle de behov for assistance, der kan opstå i en kvægbesætning. Vi er en forholdsvis lille praksis, og derfor får du altid besøg af et kendt ansigt, der kender din besætning.

Får/Geder

Har du små drøvtyggere som hobby eller som levevej, så har vi kompetencer inden for området. Vi tilbyder både rådgivningsaftaler samt enkeltdyrsbehandlinger.

Mink

På Nørager Dyrehospital har vi også kompetence indenfor mink.

Leveret af